Formularz zgłoszeniowy promocji „Energia dla domu, premia dla Ciebie”

! Przed rozpoczęciem rejestracji przygotuj skan dowodu zakupu (paragonu lub faktury), skan karty gwarancyjnej urządzenia oraz skan ostatniej faktury za energię elektryczną.
! Proces rejestracji jest zakończony dopiero w momencie, gdy otrzymasz e-mail, który potwierdza przyjęcie zgłoszenia do weryfikacji. (Prosimy o sprawdzanie również folderu poczty SPAM).
Pomiń   Dalej